مرکز تحقیقات شنوایی و گفتاري دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مرکز تحقیقات شنوایی و گفتاري دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
اطلاعیه

 آدرس صحیح مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات پژوهشی

عنوان مرکز تحقیقات  و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

 

Hearing and Speech Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

 مرکز تحقیقات شنوایی و گفتاری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران، اهواز.

 


منوي اصلي

    نشانی:
      اهواز، بیمارستان امام خمینی(ره) - طبقه سوم، مرکز تحقیقات شنوایی و گفتاری - 2921838-0613    DOURAN Portal V4.0.4.0

    V4.0.4.0