پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

General Statistics
Total Site Statistics 5742
Best Site Statistics Day 9/7/2016
Best Site Statistics Count 269
Today Site Statistics 0
Yesterday Site Statistics 0

پیام

  اطلاعیه

    آدرس صحیح مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات پژوهشی

  عنوان مرکز تحقیقات و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

   

  Hearing Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

  مرکز تحقیقات شنوایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،
  اهواز، ایران.
   
  لوگوی مرکز تحقیقات شنوایی

  خدمات الکترونیک

  گروه دورانV5.5.2.0